Son Eklenen Konular
4.1. Terapötik endikasyonlar AİRFİX 15 yaş ve üzeri hastalarda persistan astım tedavisi (gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisi ve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesi) için endikedir. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji: 15 yaş ve üzeri adolesanlar ve erişkinlerde doz günde bir defa bir adet 10 mg film tablettir. 15 yaş ve üzeri hastalarda persistan astım AİRFİX günde bir kez...
4.1. Terapötik endikasyonlar 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg desloratadin ve 10 mg montelukast). Uyum için ayrı tabletler halinde desloratadin ve montelukast alan hastalar aynı bileşen dozlarını içeren AİRCOMB’a geçebilirler. İntermittan alerjik rinit (semptomların haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) hastanın...
4.1. Terapötik endikasyonlar 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: 15 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler: Günde bir kez iki adet AİRCOMB 2,5/4 mg çiğneme tableti kullanılır. 0,80 mg 16,00 mg 120,70 mg 6-14 yaş arasındaki çocuklar: Günde bir kez bir adet AİRCOMB 2,5/4 mg çiğneme tableti kullanılır. Uyum için ayrı tabletler halinde desloratadin ve montelukast alan hastalar aynı bileşen dozlarını içeren AİRCOMB’a...
4.   KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1.   Terapötik Endikasyonlar Aşağıdaki kanamaların profılaksisi ve tedavisinde: ® * Hemofili B hastaları (Konjenital Faktör IX yetmezliği) 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi: Tedaviye hemofili tedavisinde deneyimli bir doktorun gözetiminde başlanmalıdır. Yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi hemostatik fonksiyondaki bozukluğun derecesine, kanamanın yerine, önemine ve klinik durumuna bağlıdır. Uygulanan Faktör EX ünitelerinin sayısı Faktör IX ürünleri için güncel Dünya Sağlık Örgütü...
4.1. Terapötik endikasyonlar 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Günde bir kere 1 film kaplı tablet alınır. ® AGNUCASTON ’un birkaç aylık bir dönem boyunca kesintisiz olarak kullanılması gerekmektedir (menstrüasyon sırasında bile). Şikayetlerde iyileşme ya da gerileme meydana geldikten sonra, tedavi birkaç hafta daha sürdürülmelidir. Uygulama şekli: Film kaplı tabletler yeterli sıvıyla birlikte (örn. bir bardak su ile) alınır. Tabletler çiğnenmemelidir. Özel popülasyonlara ilişkin ek...
4.   KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Aterotrombotik olayların önlenmesi: •    Erişkin hastalarda: Geçirilmiş Miyokard İnfarktüsü, Geçirilmiş İnme veya Periferik Arter Hastalığı Semptomatik aterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda (geçirilmiş inme, geçirilmiş miyokard infarktüsü, periferik arter hastalığı gibi) vasküler iskemik olayların (miyokard infarktüsü, inme, vasküler ölüm) önlenmesi. •    Erişkin hastalarda: Akut Koroner Sendrom Medikal olarak tedavi edilmesi gereken veya perkütan koroner girişim yapılan (stentli veya stentsiz) veya koroner arter bypass graft...
AFUNDAS-L I.V. nedir ve ne için kullanılır? AFUNDAS-L antifungal bir ilaç olup mantarın yaşaması ve büyümesi için gerekli olan mantar hücre duvarı bileşenlerinden glukan polisakkaritin üretimini engeller. Enfeksiyonlara özellikle Candida (maya) ve/veya Aspergillus (küf) adı verilen fungal (mantar) hücreleri neden olur. AFUNDAS-L, febril nötropenik hastaların ampirik tedavisi, yaygın kandidiyazis ve mukozal kandida enfeksiyonları (mukozal kandidiyazis, özofagiyal kandidiyazis, orofarengeal kandidiyazis) tedavisi ve invazif aspergillozis'in kurtarma tedavisinde kullanılmak için reçetelenmiştir. AFUNDAS-L 50 mg,...
4.1. Terapötik endikasyonlar 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi: AFTOJEL hekimin veya diş hekiminin önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Doktor veya diş hekimi tarafından başka şekilde kullanımı önerilmediği takdirde, günde iki - üç kez, tercihen yemeklerden yanm saat kadar önce lezyonlu bölgelere uygulanmalıdır. AFTOJEL kullanımına başlandıktan sonraki 7 gün içerisinde belirgin bir düzelme görülmüyorsa, daha ileri tetkiklerin yapılması önerilir. Uygulama süresi...
4.1. Terapötik endikasyonlar AFINITOR, • Daha önce sunitinib, sorafenib veya her ikisini birden kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik renal hücreli kanser hastalarının tedavisinde, 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji: AFINITOR tedavisi yalnızca, kanser tedavisi konusunda deneyim sahibi doktorlar tarafından başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Erişkinlerde önerilen doz günde bir defa 10 mg’dır. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Uygulama sıklığı ve süresi: Tedavi klinik yarar gözlendiği sürece ya da...
4.1. Terapötik endikasyonlar AFINITOR, • Daha önce sunitinib, sorafenib veya her ikisini birden kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik renal hücreli kanser hastalarının tedavisinde, 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji: AFINITOR tedavisi yalnızca, kanser tedavisi konusunda deneyim sahibi doktorlar tarafından başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Erişkinlerde önerilen doz günde bir defa 10 mg’dır. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Uygulama sıklığı ve süresi: Tedavi klinik yarar gözlendiği sürece ya da...
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları İlaç Sınıfı Toplam Adedi Sindirim Sistemi ve Metabolizma 41 Kan ve Kan Yapıcı Organlar 5 Kalp Damar Sistemi 51 Dermatolojik İlaçlar 9 Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları 4 Endokrin Sistem 3 Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar 33 Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar 49 Kas İskelet Sistemi 7 Sinir Sistemi 33 Solunum Sistemi 22 Çeşitli İlaçlar 4     Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.  Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:2 Kadıköy / İstanbul 34750 Tel (216) 570 95 00 Fax (216) 570 95 10  
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları İlaç Sınıfı Toplam Adedi Sindirim Sistemi ve Metabolizma 7 Kalp Damar Sistemi 14 Dermatolojik İlaçlar 3 Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar 13 Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar 8 Kas İskelet Sistemi 3 Sinir Sistemi 3 Duyu Organları 1 Çeşitli İlaçlar 2       Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.No:1 Kat:1 Küçükçekmece / İstanbul 34353 Tel (212) 692 92 20 Fax (212) 697 17 42 Şube İletişim Bilgileri Adana Abidin Paşa Cad.N:64 Akdağ Apt.D:15 35230 Tel (322) 351 78 92 Fax (232) 441 00 24 Ankara Hanımeli Sk.Akbal Apt.N:26/10 Sıhhiye 34353 Tel (312) 231 58...
İlk olarak 1943’de tanımlanmış olmasına rağmen, otism göreceli olarak az bilinen bir özürdür. Otistikkişiler, omurga felci geçirenler gibi fiziksel olarak özürlü değildirler: tekerlekli iskemleye gerek duymazlar ve dışarıdan görünüşleri herkes gibidir. Görünmesi mümkün olmadığı için, bu hastalığa dikkati çekmek ve hastalığı anlamak daha da zor olabilir. ”Otistik bir çocuk ’normal’ göründüğü için, herkes onun çok yaramaz olduğunu veya ebeveynlerin çocuğu kontrol edemediğini...
Arada sırada alkol almanın vücudunuza çok büyük bir zararı yoktur. Ancak sosyal içicilik bazı insanlar için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek şekilde yoğun içki tüketimine sebep olabilir. Çoğu zaman alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez. Tedavi İlk adım sorunun var olduğunu öğrenmek, sorunu kabul etmek...
Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Guruptaki daha başka tanılar, otisim ve yüksek fonksyonlu otisimdir. Asperger sendromu ve yüksek fonksyonlu otisim genelde birbirinin yerine kullanırlar. Asperger sendromu herşeyi etkileyen bir gelişme bozukluğu (PDD Pervasive development disorder) (HEGB) olarak sınıflandırılmıştır: bu da hayatın her yönünü etkilediği...
HIV nedir? HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. HIV, vücudun bağışıklık sistemini bozduğu için, kişiyi bazı enfeksyonlara karşı zayıflatır. Vücudunuzda, HIV virüsü olması, AIDS olduğunuz anlamına gelmez. HIV virüsünün vücudu, hasta duruma getirecek kadar, bağışıklık sistemini zayıflatması birçok yıl alabilir. Bu zaman süresince HIV’li bir kişi hasta olmayabilir, ve AIDS’e dönüşmeden yıllarca...
Astım nedir? Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.Hava borularının daralmasına neden olan başlıca iki faktör vardır: 1.Hava borularının iç yüzeyi kızarır ve şişer (iltihap) ve fazladan balgam (mukus - yapışkan bir sıvı) salgılanabilir. 2.Hava borularının etrafındaki kaslar kasılır (bronş lümeninin daralması). Kişiler de neden astım hastalığı oluşur? Astımın nedenleri tam...